Kolleksjon: Markedsplass i Jutulheimen

Under ullfestivalen har vi et salgsmarked i Jutulheimen, der kan du som har noe å selge stå med salgsutstilling. Markedet er fra fredag til søndag, og markedet skal være oppe fra kl.11.00-16.00 på fredag og lørdag, og fra 10.00-15.00 på søndag.

Markedet har gratis inngang

Mer informasjon om Ullinsvin ullfestival